Verbonden Léven

Joh. 15, 18-21 (16/05/2020)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als de wereld u haat bedenk dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u.
Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt
maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik u gezegd heb: een dienaar
staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben
zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn naam aandoen, want hem die mij gezonden heeft kennen zij niet.'

Stel dat je een folder in handen krijgt van een vormingsreeks waarop het volgende te lezen staat.
De Inspirator van deze reeks is een man uit één stuk, consequent en hij verwacht van de deelnemers hetzelfde. Verder is al wat je zal ontdekken toepasbaar in het leven, maar weet dat:
• de wereld je zal haten en vervolgen
• bij het toepassen van de leerstof je gegarandeerd opzij geschoven wordt, aan de kant gezet en uitgelachen
Zou jij je inschrijven? Zou je deelnemen? Ik voel je aarzelen 😊.
En toch … lees je verder. Het mag duidelijk zijn dat jij jezelf niet bij de doorsnee mens moet rekenen, die zou allang afgehaakt zijn.
Toch volg je deze man en erken je hem als leidsman en tochtgenoot. Waarom?
Is het omdat je weet dat ook hij zo geleefd heeft? Of omdat je weet dat uiteindelijk de Liefde overwint en dat leven vanuit die Liefde een verschil zal maken in de wereld?
Je gaat ervoor omdat het zijn keuze is om jou uit de wereld te trekken. Hij is het die jou kiest als zijn volgeling, om te getuigen van hem. Jij bent dus een keuze van G-d!