Verbonden Léven

Joh.15,18-21 (8/5/2021)

Als de wereld jullie haat, besef dan dat ze mij eerder heeft gehaat dan jullie. Als jullie van de wereld zouden zijn, dan zou ze wel vriendelijk behandelen wat haar eigen is, maar omdat jullie niet van de wereld zijn, omdat ik jullie heb uitgekozen úit de wereld, daarom haat de wereld jullie.
Her-inner je het woord dat ik tegen jullie sprak: Een dienaar is niet groter dan zijn heer. [Joh.13,16] Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen; en als ze mijn woord hebben be-waard [waargemaakt], zullen ze ook dat van jullie be-waren.
En dit alles zullen ze jullie aandoen omwille van mijn naam, omdat ze geen voeling hebben met wie mij gezonden heeft!

De voorbije dagen waren de kernwoorden: Liefde en Verbondenheid. Vandaag gaat het de andere kant op. Jezus waarschuwt z’n leerlingen voor de haat en het onbegrip dat zij zullen moeten ondergaan.
“Weet goed” zegt hij “geloven in mij brengt onbegrip en weerstand met zich mee. Weet dat als jij je leven uit handen geeft, de ander er niets van zal begrijpen. Weet dat ze je zullen haten omwille van de confrontatie die jouw liefdevolle leven met zich meebrengt. Je weet toch dat mensen niet zitten te wachten om te erkennen dat niet zij hun leven maken maar dat het gegeven is, dit idee druist volledig in tegen de autonomiegedachte die voor hen hét na te streven ideaal is.“
Waarom toch willen wij dan deze man volgen en erkennen als leidsman en tochtgenoot?
Is het omdat we weten dat ook hij zo geleefd heeft? Of omdat we weten dat uiteindelijk de Liefde overwint en dat leven vanuit die Liefde een verschil zal maken in de wereld?
We gaan ervoor omdat het zijn keuze is om ons uit de wereld te trekken. Hij is het die ons kiest als zijn volgelingen, om te getuigen van hem. Wij zijn een keuze van G-d!